Výrobky GOX7 v distribuci  odpovídají danné legislativě a bezpečnostním pravidlům .

Výrobky GOX7 mají platnou registraci REACH ,a mají platné BL.

Výrobky GOX7 jsou určeny pro prodej široké veřejnosti i profesionálům